Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

Magnolia11
22:36
È difficile stare al mondo
Quando perdi l’orgoglio
— Mahmood , Soldi
Reposted fromiblameyou iblameyou
Magnolia11
22:35
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou
Magnolia11
22:34
2721 903c 500
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viaiblameyou iblameyou

May 14 2019

16:47
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viapomruki pomruki
Magnolia11
16:47
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Magnolia11
10:31
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaahora ahora
Magnolia11
10:24
Magnolia11
10:23
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Magnolia11
04:03
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaahora ahora
Magnolia11
04:02
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viaahora ahora
Magnolia11
04:00
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaahora ahora
Magnolia11
03:58
3824 fc9f

May 12 2019

Magnolia11
13:42
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelinela elinela

October 14 2018

Magnolia11
14:56

A Promise of a Shaman

If you come to me as a victim I will not support you.
But I will have the courage to walk with you through the pain that you are suffering.


I will put you in the fire, I will undress you, and I will sit you on the earth.

I will bathe you with herbs, I will purge you, and you will vomit the rage and the darkness inside you.
I’ll bang your body with good herbs, and I’ll put you to lay in the grass, face up to the sky.

Then I will blow your crown to clean the old memories that make you repeat the same behavior. 
I will blow your forehead to scare away the thoughts that cloud your vision.

I will blow your throat to release the knot that won’t let you talk.

I will blow your heart to scare fear, so that it goes far away where it cannot find you.

I will blow your solar plexus to extinguish the fire of the hell you carry inside, and you will know peace.
I will blow with fire your belly to burn the attachments, and the love that was not.
I will blow away the lovers that left you, the children that never came. 
I will blow your heart to make you warm, to rekindle your desire to feel, create and start again.

I will blow with force your vagina or your penis, to clean the sexual door to your soul.
 I will blow away the garbage that you collected trying to love what did not wanted to be loved.

I will use the broom, and the sponge, and the rag, and safely clean all the bitterness inside you.

I will blow your hands to destroy the ties that prevent you from creating.

I will blow your feet to dust and erase the footprints memories, so you can never return to that bad place. 

I will turn your body, so your face will kiss the earth.

I’ll blow your spine from the root to the neck to increase your strength and help you walk upright.

And I will let you rest.

After this you will cry, and after crying you will sleep, And you will dream beautiful and meaningful dreams, and when you wake up I’ll be waiting for you.

I will smile at you, and you will smile back I will offer you food that you will eat with pleasure, tasting life, and I will thank you.
Because what I’m offering today, was offered to me before when darkness lived within me.
And after I was healed, I felt the darkness leaving, and I cried.

Then we will walk together, and I will show you my garden, and my plants, and I will take you to the fire again.
And will talk together in a single voice with the blessing of the earth.
And we will shout to the forest the desires of your heart. And the fire will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the mountains will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the rivers will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the wind will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And then we will bow before the fire, and we will call upon all the visible and invisible guardians.
And you will say thank you to all of them.
And you will say thank you to yourself.
And you will say thank you to yourself.
And you will say thank you to yourself.


Author unknown
Reposted fromgingerglue gingerglue viastraycat straycat
Magnolia11
14:56
Reposted fromNathanae Nathanae viastraycat straycat
Magnolia11
12:45
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaafraidoflife afraidoflife
Magnolia11
12:45
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
Magnolia11
12:41
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaelinela elinela
Magnolia11
12:41
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viaelinela elinela
Magnolia11
12:41
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl