Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

Magnolia11
14:56

A Promise of a Shaman

If you come to me as a victim I will not support you.
But I will have the courage to walk with you through the pain that you are suffering.


I will put you in the fire, I will undress you, and I will sit you on the earth.

I will bathe you with herbs, I will purge you, and you will vomit the rage and the darkness inside you.
I’ll bang your body with good herbs, and I’ll put you to lay in the grass, face up to the sky.

Then I will blow your crown to clean the old memories that make you repeat the same behavior. 
I will blow your forehead to scare away the thoughts that cloud your vision.

I will blow your throat to release the knot that won’t let you talk.

I will blow your heart to scare fear, so that it goes far away where it cannot find you.

I will blow your solar plexus to extinguish the fire of the hell you carry inside, and you will know peace.
I will blow with fire your belly to burn the attachments, and the love that was not.
I will blow away the lovers that left you, the children that never came. 
I will blow your heart to make you warm, to rekindle your desire to feel, create and start again.

I will blow with force your vagina or your penis, to clean the sexual door to your soul.
 I will blow away the garbage that you collected trying to love what did not wanted to be loved.

I will use the broom, and the sponge, and the rag, and safely clean all the bitterness inside you.

I will blow your hands to destroy the ties that prevent you from creating.

I will blow your feet to dust and erase the footprints memories, so you can never return to that bad place. 

I will turn your body, so your face will kiss the earth.

I’ll blow your spine from the root to the neck to increase your strength and help you walk upright.

And I will let you rest.

After this you will cry, and after crying you will sleep, And you will dream beautiful and meaningful dreams, and when you wake up I’ll be waiting for you.

I will smile at you, and you will smile back I will offer you food that you will eat with pleasure, tasting life, and I will thank you.
Because what I’m offering today, was offered to me before when darkness lived within me.
And after I was healed, I felt the darkness leaving, and I cried.

Then we will walk together, and I will show you my garden, and my plants, and I will take you to the fire again.
And will talk together in a single voice with the blessing of the earth.
And we will shout to the forest the desires of your heart. And the fire will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the mountains will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the rivers will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And the wind will listen and whisper the echo, and we will create hope together.
And then we will bow before the fire, and we will call upon all the visible and invisible guardians.
And you will say thank you to all of them.
And you will say thank you to yourself.
And you will say thank you to yourself.
And you will say thank you to yourself.


Author unknown
Reposted fromgingerglue gingerglue viastraycat straycat
Magnolia11
14:56
Reposted fromNathanae Nathanae viastraycat straycat
Magnolia11
12:45
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaafraidoflife afraidoflife
Magnolia11
12:45
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
Magnolia11
12:41
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaelinela elinela
Magnolia11
12:41
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viaelinela elinela
Magnolia11
12:41
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
Magnolia11
12:40
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viaelinela elinela
Magnolia11
12:39
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaelinela elinela
Magnolia11
12:17
9265 2e5a
Magnolia11
12:16
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
Magnolia11
12:12
4312 eaa3 500
12:11
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
Magnolia11
12:09

Jeśli on po pierwszym czy drugim seksie uciął kontakty i się do Ciebie nie odzywa, to jest to tylko kawał chuja i zjeba, który niejedną kobietę tak już potraktował. Pump and dump. A później następna. I nie, nic się z tym nie da zrobić. Jesteś jedną z całego szeregu idiotek. Wybrałaś chłopca, chłopiec w piaskownicy przywalił ci łopatką.

Mężczyzna tym różni się od chłopca, że na początku niczego nie obiecuje. Nie pisze: “To Ciebie szukałem całe życie. I wpadłem na Ciebie przypadkiem”, bo wpaść można co najwyżej w gówno, jak się po trawniku nocą spaceruje. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców. Nie frajerów, którzy udając zakochanych wciskają ci kit. Nie chujków, którzy obiecują wielką miłość po trzech minutach znajomości. Nie gówniarzy, którzy po to, aby przedymać laskę opowiadają jak tęsknią i jak im zależy.

Zdradzę Ci tajemnicę… Żadnemu facetowi nie zależy po jednym dniu znajomości. Po dwóch dniach znajomości. Nawet po miesiącu. A wiesz dlaczego? Bo nikt nikogo nie zna po miesiącu.  Czasami para nie zna się, mimo, że są ze sobą kilka lat. Tak, owszem, wiem, że trudno w to uwierzyć. Ale w dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję do prezentowania swoich wersji demo, tylko po to, aby nie być sami. I do pierwszego prawdziwego problemu wszystko jest w porządku. Do pierwszego problemu świat jest jak na zdjęciu na Instagramie.

Mężczyznę od chłopca różni to, że kiedy już wie, że nic między wami nie będzie, powie o tym szczerze i wytłumaczy dlaczego. Mężczyzna podejmuje odpowiedzialność za swoje czyny. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Ale powiem to jeszcze raz. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców.

Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Magnolia11
11:18
Kocham; jestem

Kocham... Choć jeszcze nie znam twarzy mojej miłości
w głazie powietrza kutej dłutem litego światła.

Jestem... Choć tego życia jest tyle ile światła
w niepewnej garstce dziecka zanim je ktoś mi spłoszy.

R. Wojaczek
6 sierpnia 1968
Reposted byjointskurwysynmesoutevalardohaeris12czerwca12czerwcaeazyiyannimsercowiskosallay

July 21 2018

Magnolia11
08:43
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa

April 23 2018

Magnolia11
12:38
2437 4d7d 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaManInTheMiddle ManInTheMiddle
Magnolia11
12:37
3140 05ff
Magnolia11
12:37
1784 8405
Magnolia11
12:19
3155 b959
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl