Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2017

Magnolia11
02:18
3033 08e5
Reposted fromusual usual viablacktoblack blacktoblack

December 24 2016

Magnolia11
02:39
9335 a7f7 500
małgosia.
Reposted fromrol rol vianorth north
Magnolia11
02:37
0841 23d7 500
Reposted fromrevue revue vianorth north
02:36
9780 f895 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianorth north
Magnolia11
02:35
2623 9fb9 500
Reposted fromhagis hagis vianorth north
Magnolia11
02:35
true story, bro.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vianorth north
Magnolia11
02:35
Teraz musisz, Mała unieść jeszcze więcej
Czyjeś strzępy świata musisz wziąć na ręce
— Kuba Jurzyk
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vianorth north
Magnolia11
02:35
8089 b5e2
Reposted fromkarahippie karahippie vianorth north
Magnolia11
02:35
4196 c797
Reposted fromcarameltea carameltea vianorth north
Magnolia11
02:34
Doszedłem do wniosku, że w życiu nie ma żadnych ustalonych zasad. Robisz to, co musisz, żeby przetrwać. Jeśli to oznacza ucieczkę od miłości twojego życia, żeby zachować zdrowie psychiczne, to tak robisz. Jeśli to oznacza złamanie czyjegoś serca, żeby nie złamało się twoje, robisz to. Życie jest skomplikowane - zbyt bardzo, żeby były rzeczy pewne. Wszyscy jesteśmy rozbici. Podnieś osobę, potrząśnij nią i usłyszysz grzechot ich rozbitych kawałków. Kawałków, które rozbili nasi ojcowie, nasze matki, nasi przyjaciele, znajomi albo ukochani.
— Tarryn Fisher, Thief
Reposted frommefir mefir vianorth north
Magnolia11
02:34
5029 a28f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianorth north
Magnolia11
02:34
Reposted frombluuu bluuu vianorth north
Magnolia11
02:34
Reposted frombluuu bluuu vianorth north
Magnolia11
02:33
6770 164d 500
Reposted fromrol rol vianorth north
Magnolia11
02:33
"I to jest samotność: że wszystkich chuj interesuje, co się z tobą tak naprawdę dzieje. Jesteś, jest w porządku, nie ma cię, też jest w porządku. Samotność jest wtedy, jak wychodzisz z roboty, bo w końcu musisz wyjść, i zastanawiasz się, w którym kierunku iść.(...) nie wiesz gdzie, wszędzie tak samo dobry kierunek. Bo wszędzie tak samo chuj cię czeka."
- Patryk Vega 'Złe psy. W imię zasad'
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianorth north
Magnolia11
02:33

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie vianorth north
Magnolia11
02:33
3118 fbdb
Reposted frompierdolony pierdolony vianorth north
Magnolia11
02:32
9056 1fb7
Reposted fromnyaako nyaako vianorth north
Magnolia11
02:32
3092 6202 500
Magnolia11
02:32

Women are magic, because they can make impossible things like,…
Reposted fromCM12 CM12 vianorth north
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl