Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Magnolia11
18:21
I don't know what I am doing right now with my life, feeling so stuck in one point. I loved him too. Breaking addiction to someone is the most difficult thing in life. Maybe the hardest.

January 09 2018

Magnolia11
22:40
Poznań okiem Pieseła.
Reposted fromwithmyheadinspace withmyheadinspace viapoznan poznan

January 04 2018

Magnolia11
22:21

Krzysztof Kamil Baczyński - "Kantylena"

Smutne są drzewa, kiedy w dłoniach słów
deszcz tylko został,
długie są drogi, kiedy brak mi słów
na drogach prostych.
Pęki mdłych kwiatów więdną w cieniach snu
na brudnej ciszy.
Ciężkie są noce. Na pylonach snu
krew mnie kołysze.
W mocnych fontannach bezgranicznych barw
szarość uwiędła.
Noc znów przekwitła w korytarzach barw
na jasnych pędach.
A skrzydła ptaków jak ostatni dar
więdną na wietrze.
A do mej śmierci jak ostatni dar
jest tylko przestrzeń.

October 26 2017

Magnolia11
08:37
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie

October 10 2017

Magnolia11
20:18
2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viaathlin athlin

September 28 2017

Magnolia11
12:11
Więc dróg poznawałem dziesiątki i setki Nie wiedząc jeszcze że te które obieram Są tymi z którymi rozstać mi się przyjdzie niechybnie Zaglądałam do świateł jarzących się Iskrzących rozmaicie W ciemności mi było nie w smak I jakoś nie tak Nie było przewodnika Sam tylko wahaniem Kącikiem ust w grymasie bezlitosnym Przebywałem kilometry świetlne Kierując się w stronę nadziei Trupy marzeń waliły mi się na łeb na szyję Mówili zatrzymaj się Mówiono nie warto już iść bo po cóż to wszystko Wysiłek Bagażu się pozbyłem na jednej ze stacji Szarym porankiem Wyszło słońce dnia następnego Było warto. Zmęczony westchnąłem I na ułamek sekundy Wyzionąłem ducha Nie oglądając się za siebie Trzymając w jednym ręku zwiędnięty kwiat magnolii W drugim pustą kartkę
Reposted bybarockjointskurwysynGunToRun

August 20 2017

Magnolia11
18:03
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem
Magnolia11
18:02
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viapolciak polciak
Magnolia11
18:02
7355 6a2c

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
Magnolia11
18:01
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viayanek yanek
Magnolia11
18:00
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viamagiciansassistant magiciansassistant
Magnolia11
17:59

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Magnolia11
17:59
Magnolia11
17:58
7956 6c09 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Magnolia11
17:58
Magnolia11
17:57
Magnolia11
17:57
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viapolciak polciak
Magnolia11
17:57
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasmokingtime smokingtime
Magnolia11
17:56
7881 2c8f 500
Reposted from0 0 vianailini nailini

August 18 2017

Magnolia11
12:13
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl